Termeni și condiții

PENSIUNE- RESTAURANT LYRA este denumirea comercială a SC SEISIM SERV SRL, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul in Acatari, DN 13 km 161 + 300 stg Vatman, jud. Mures, CUI RO18803010, Nr. de Înregistrare la Registrul Comerțului J 26-1044-2006.
Potențial Client – orice persoană fizică/juridică care nu a beneficiat de serviciile companiei SEISIM SERV SRL, dar solicită anumite informații telefonic sau online
Client – persoană fizică/persoană juridică care beneficiază/a beneficiat de un serviciu/bun la pensiunea sau restaurantul nostru.
Utilizator – orice persoană fizică/juridică care vizitează site-ul www.restaurantlyra.ro și/sau trimite o solicitare prin formularul de contact.

Cookies

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) S.C. SEISIM SERV SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate in calitate de client/potențial client al societății SEISIM SERV SRL.

Scopul colectării datelor este:
– informarea Clientilor/Posibililor Clienți privind rezervarea/solicitările facute
– întocmirea contractelor bazate pe un acord prealabil cu Clientul
– întocmirea facturilor/chitanțelor pe baza serviciilor folosite

Datele folosite pentru întocmire de contract/factură/chitanță sunt păstrate pentru perioada cerută de legislația în vigoare.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la date și informare– dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar daca da, să vă oferim acces la aceste date precum și informatii despre cum sunt prelucrate;

Dreptul de intervenție- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

Dreptul de opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să faceți obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale -retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității dumneavoastră, reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința dumneavoastră, care vă afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date.

Dreptul de a vă adresa justiției.

În vederea exercitării drepturilor vă rugăm să trimiteți o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere puteți indica dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea se va face numai personal.

Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Nu în ultimul rând, SC SEISIM SERV SRL aplică toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.